Fysieke mishandeling

Wat wordt onder fysieke mishandeling verstaan?

Kindermishandeling is elke vorm van geweld op kinderen en jongeren. Geweld zijn handelingen die anderen schade toebrengen. Bij geweld gebruikt iemand altijd zijn macht tegenover de ander. Er zijn verschillende vormen van kindermishandeling, waaronder lichamelijke kindermishandeling.

Lichamelijke mishandeling is wanneer iemand je pijn doet. Je wordt fysiek gekwetst door de handeling van iemand anders. Het is iets anders dan een ongeluk.

Enkele voorbeelden


Je wordt geslagen of gestampt. Of gebeten, of gekrabd, ...

Iemand brengt brand- of snijwonden bij je toe.

Je krijgt medicijnen die niet nodig zijn.

Escape