Emotionele mishandeling

Wat wordt onder emotionele mishandeling verstaan ?

Emotionele mishandeling is het psychisch pijn doen. Geweld met woorden : schreeuwen, uitschelden, kleineren, vernederen, bedreigen, chanteren, afwijzen, opsluiten, pesten, verwerpen, te hoge eisen stellen, beschuldigen, …

Bij emotionele mishandeling zijn de kwetsuren meestal mentaal. Het heeft een impact op je zelfbeeld en welbevinden.

Enkele voorbeelden


Je papa beledigt je voortdurend

Je moeder zegt dat ze niet meer van jou wil weten

Je krijgt steeds de schuld van alles

Escape